Djur i allmänhet och reptiler i synnerhet har alltid varit vårt stora intressse. 
Jag är nu 43 år, och har haft reptiler sedan jag var 12. Som de flesta så startade vi med en blandning av djur, som en spindel, en sköldpadda och en majsorm. Så småningom blev vi mer och mer specialicerade, och de senaste 15 åren har varit ängnade åt daggeckos av släktet Phelsuma. 

Även om många arter ser liknande ut, så härstammar de från mycket skiftande miljöer, och klimat. Det gör dem till en utmaning både för nybörjaren och för den mer rutinerade herpetologen. För oss är det den mest fantastiska hobbyn av alla.

 

  
Målsättning
 
Ett av dessa mäl är givetvis att lära sig så mycket som möjligt om dessa djur. Varje art har sina egna unika beteenden och krav. Att studera detta påde i fångenskap och i det vilda, kommer att ge oss den information vi behöver för att trygga arternas existens för framtida generationer.
En av de viktigaste målsättningarna är att kunna förse seriösa hobyister, Zoologiska parker och instutitioner med odlade djur. Genom åren har hundratusentals vildfångade Phelsuma exporterats för djuraffärsindustrin, och det tillsammans med skövling av de områden där de lever har lett till att vissa arter idag står på gränsen till utrotning.
En framtida målsättning skulle vara att få de djur somm idag finns i terrariesammanhang att ingå i en databas, skött av en grupp seriösa uppfödare och parker. Databasen skulle innehålla all information om djurens bloodslinjer, avelsresultat mm. Alla individer skulle få ett eget ID nummer. Genom det skulle man kunna erhålla all tillgänglig information om just detta djur.
Detta tror jag är det enda sättet att bibehålla en stabil population av djur i terrariesammanhang för framtida generationer. Nu mera kan vi inte erhålla ny blodslinjer från vildfångade djur, och inte heller kan djurhandeln lita på en tillgång av billiga vildfångade djur. Det skulle givetvis också vara ett sätt att visa allmänheten att det finns seriöst intresserade personer som har reptiler, men som också är intresserade aav en framtid för sin hobby och för djuren den innefattar.

 
Projekt 
År 2000 blev vi kontaktade av Mr. Richard Gibson på Jersey Zoo, angående ett planerat avelsprojekt gällande Phelsuma klemmeri. Till en början tänkte man involvera 6 Zoologiska parker i ett "studbook" prolekt med den här arten. Varje Zoo skulle få två par var, från så många olika blodslinjer som möjligt. Det innebar att för att starta så behövdes 24 individer. Vårat jobb var att genom donationer från oss och andra odlare få ihop dessa djur.
Under våren 2001, skickade vi 24 djur till Tim Skelton på Bristol Zoo Gardens. Hälften av dessa var donerade av oss, och resten av odlare inom Intressengruppe Phelsuma ( se länk sida). Från Bristol och Tim ( som utsetts till koordinator för projektet), skickades två par var till London Zoo, Manchester Museum, Jersey Zoo, Chester Zoo och Paignton Zoo.
I dagsläget så har ett flertal par producerat ungar, som så småningom kommer att placeras ut till andra Zoologiska parker och institutioner som vill delta i projektet.    

 

  
Avelsprojekt:
 
Två av de absolut ovanligaste arterna både i det vilda och i terrariesammanhang är Phelsuma inexpectata och Phelsuma guimbeaui rosagularis. Bara ett fåtal djur existerar i terrariesammanhang.
Tillsammans med ett par tyska odlare som också håller dessa båda arter, har stort arbete lagts ner på att bygga upp en stabil population i fångenskap, som regelbundet producerar avkomma. De ursprungliga importerade djuren var mycket svåra att hålla, och gav väldigt få  ungar. Idag har vi avelsdjur i F3 generation.
Fångenskapsuppfödda djur i generation F1-F3 har visat sig mycket lättare att hålla, samt förökar sig mer regelbundet. Normalt lägger en hona 6-9 ägg mellan april och september. Idag har vi en population av 12 vuxna djur av P. inexpectata och 15 vuxna av P. guim. rosagularis.
Fortfarande finns ett problem som kräver en lösning, och det är att avkomman från P. guim. rosagularis nästan uteslutande är honor. Vi experimenterar med olika kläckningstemperaturer mm. för att i framtiden komma till rätta med problemet. Jag hoppas att vi i framtiden kommer att lösa detta, så att fler seriösa odlare kan få en chans att arbeta med dessa mycket vackra Phelsuma arter.


 Copyright © 2002-2008. Magnus Forsberg Sweden.